เทพเจ้าแห่งโชคลาภ

เทพเจ้าแห่งโชคลาภ
ความเชื่อ

อยากรวยต้องบูชากับ 5 เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ดวงเฮง ดวงปังตลอดทั้งปี

เทพเจ้าแห่งโชคลาภ เทพของชาวฮินดูที่ชาวไทยส่วนใหญนิยมบูชานับถือกัน ซึ่งเทพละองค์ก็จะประทานพรให้ชีวิตของเราพบเจอแต่สิ่งดี ๆ ที่แตกต่างออกไป

อ่านต่อ »