พระแม่ฮินดู

พระแม่ องค์เทพฮินดู
ความเชื่อ

รวมพระแม่ ในศาสนาฮินดู เทพผู้ทรงอำนาจ และความสำเร็จ ที่ต้องบูชา

พระแม่ ถือว่าเป็นองค์เทพที่ได้รับความนิยม เนื่องจากท่านเป็นองค์เทพที่มีพลังแรงกล้า และสามารถประทานพรไม่แพ้กับองค์เทพชาย

อ่านต่อ »