ทำความรู้จักกับ ขันธ์ 5 สัจจะชีวิต ที่ชาวพุทธศาสนิกชนต้องรู้

ขันธ์ 5

เชื่อว่าชาวพุทธศาสนาทุกคนอาจจะเคยได้ยินผ่าน ๆ หูในเรื่องของหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา อย่างเรื่อง ขันธ์ 5 กันมาบ้างใช่ไหม? ซึ่งบางคนก็อาจจะรู้ว่าขันธ์ 5 นั้นหมายถึงอะไร แต่ชาวพุทธศาสนาบางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าขันธ์ 5 นั้นหมายถึงอะไร มีความหมายว่าอย่างไร แล้วทำไมถึงต้องเรียนรู้เรื่องขันธ์ 5

ซึ่งในวันนี้พวกเรา TOD69 จะพาทุก ๆ คน ไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธ หรือศาสนาอื่น ๆ ที่อยากจะศึกษา และทำความรู้จักเรื่องของขันธ์ 5 เพื่อเป็นความรู้ และนำไปเป็นแนวทางในการใช้ชีวิต มารู้จักกันว่าขันธ์ 5 นั้นคืออะไร ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง แล้วทำไมเราถึงต้องรู้เรื่องขันธ์ 5 ด้วย งั้นถ้าเกิดพร้อมแล้ว งั้นมารับชมบทความเรื่องขันธ์ 5 ไปพร้อม ๆ กับพวกเรากันเลยดีกว่า

ทำความรู้จักกับ ขันธ์ 5

สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าขันธ์ 5 คืออะไร ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับขันธ์ 5 กันก่อนดีกว่า โดยขันธ์ 5 หรือ เบญจขันธ์ คือ หลักคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนา ที่ว่าด้วยเรื่องของสัจจะของชีวิต ที่ไม่ได้อยู่คงทนถาวรตลอดไป อย่างร่างกายมนุษย์ของเรา ที่เชื่อว่ามีเกิดก็ต้องมีดับไปนั่นเอง

ซึ่งขันธ์ 5 นั้นมีประโยชน์ และมีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของเราอย่างมาก เพราะนอกจากจะทำให้รู้ว่าชีวิตของเราในช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อเกิด และเติบโตขึ้นมาแล้ว ยังไงก็ต้องมีดับไป อาจจะดับไปโดยที่เราไม่ได้ทันตั้งตัวก็ได้ อีกทั้งขันธ์ 5 ยังทำให้เรารู้จักที่จะใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์ ไม่ให้โลภ หรือหลงระเริงไปกับเรื่องอื่นมากจนเกินไปอีกด้วย

ขันธ์ 5 มีอะไรบ้าง

ขันธ์ 5 ทั้งหมด 5 ประการ

ซึ่งขันธ์ 5 จะมีองค์ประกอบทั้งหมด 5 ข้อ ได้แก่ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์ โดยทั้ง 5 ขันธ์นี้ ก็จะมีความหมาย และรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

 • รูปขันธ์
  คือ สิ่งที่สามารถจับต้องได้ อย่าง รูปร่าง ร่างกายของมนุษย์ รวมไปถึงสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวของเรา ไม่ว่าจะเป็น ดิน น้ำ ลม ไฟ และสิ่งของต่าง ๆ นับว่าเป็นรูปขันธ์ทั้งหมด
 • เวทนาขันธ์
  คือ ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์เรา ไม่ว่าจะเป็น ความรู้สึกดีใจ เสียใจ ความสุข ความทุกข์ ความเศร้า และความรู้สึกอื่น ๆ อีกมากมาย นับว่าเป็นเวทนาขันธ์ทั้งหมด โดยเราจะสามารถแบ่งเวทนาขันธ์ออกเป็นทั้งหมด 3 แบบ คือ โสมนัส คือ การมีความสุขทางจิตใจ , โทมนัส คือ การมีความทุกข์ทางจิตใจ และ อุเบกขา คือ มีความรู้สึกที่เป็นกลาง ไม่ได้รู้สึกถึงสิ่งไหนมากจนเกินไป
 • สัญญาขันธ์
  คือ การจดจำข้อมูล หรือสิ่งต่าง ๆ ที่เก็บรวบรวมเอาไว้ ซึ่งจะเป็นการจดจำความรู้สึกนึกคิดของเรา หรือจดจำสิ่งอื่น ๆ ก็ได้ อย่างเช่น ความรู้ หรือเรื่องที่ได้รับรู้มา รวมไปถึงสิ่งที่ได้กระทำลงไป คือสัญญาขันธ์
 • สังขารขันธ์
  คือ สิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมา ทำให้มีความรู้สึกนึกคิด หรือจดจำสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ที่แตกต่างกันออกไป เช่น ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความเมตตากรุณา ความฟุ้งซ่าน ความหดหู่ ความง่วง และอีกมากมาย ที่ถูกปรุงแต่งคิดมา โดยสังขารขันธ์ จะถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 แบบ คือ กุศลสังขาร คือ ความคิดที่ดี , อกุศลสังขาร คือ ความคิดที่ไม่ดี ความคิดชั่ว และ อัพยากตสังขาร คือ ความที่ไม่ดี และไม่ชั่ว
 • วิญญาณขันธ์
  คือ จิตวิญญาณ หรือจิตใจที่รับรู้ถึงสิ่งต่าง ๆ อย่างเที่ยงแท้ ไม่ว่าจะเป็น ตา หู จมูก ลิ้น กาย หรือใจ ต่างก็เป็นการรับรู้ที่ทำให้เกิดวิญญาณขารขึ้นมานั่นเอง

การแต่ง ขันธ์ 5 คืออะไร

แต่งขันธ์ 5

โดยความหมายของการแต่งขันธ์ 5 คือ การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บูชาครูบาอาจารย์ เพื่อเป็นการขอขมาในสิ่งที่พลาดพลั้งยั้งมือทำลงไป สิ่งที่ทำผิดศีลธรรม รวมทั้งเป็นการบูชา ฝากฝังตัวเองให้เป็นศิษย์นั่นเอง ซึ่งหากใครอยากมีดวงชะตาที่ดี และเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต การแต่งขันธ์ 5 นับว่าเป็นอีกหนึ่งหนทาง ที่จะสามารถช่วยเสริมดวง เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของเราได้

อีกทั้งการแต่งขันธ์ 5 จะเสริมความเป็นสิริมงคลแล้ว ยังสามารถเสริมดวงในเรื่องของการเงิน ให้มีเงินทองไหลมาเทมา มีกินมีใช้ เสริมดวงหน้าที่การงานให้เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า เป็นเจ้าคนนายคนได้อีกด้วย ซึ่งใครที่อยากรู้ว่าการแต่งขันธ์ 5 นั้นจะต้องเตรียมตัว หรือต้องเตรียมของอะไรบ้าง ก็มาดูการแต่งขันธ์ 5 ต่อกันเลยดีกว่า

แต่งขันธ์ 5 ต้องเตรียมอะไรบ้าง

โดยสิ่งของที่ต้องเตรียม สำหรับผู้ที่อยากจะแต่งขันธ์ 5 เพื่อเสริมดวง เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต ควรจะต้องเตรียมสิ่งของ เครื่องถวายดังต่อไปนี้….

 • เตรียมเทียนไขขาว 5 เล่ม
 • เตรียมธูป 5 ดอก
 • เตรียมดอกมะลิ 1 พวง
 • เตรียมเงิน 24 บาท
 • เตรียมถาด หรือพานที่เอาไว้ใส่ของ 1 ใบ
 • เตรียมธูปที่จุดก่อนเริ่มพิธี อีก 16 ดอก

สิ่งขั้นตอนการทำพิธีแต่งขันธ์ 5 หลังจากเตรียมของการแต่งขันธ์ 5 ครบแล้ว มีขั้นตอนการทำพิธีง่าย ๆ ดังนี้

 • ให้นำสิ่งของที่เตรียมแต่งขันธ์ 5 ทั้งหมด ใส่ลงไปในถาด หรือพานที่ได้เตรียมเอาไว้
 • จากนั้นให้ทำการจุดธูปทั้งหมด 16 ดอก เพื่อเริ่มทำพิธี
 • จากนั้นให้ตั้งนะโม 3 จบ
 • แล้วกล่าวตามด้วยชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือครูบาอาจารย์ที่นับถือได้เลย จะขอเรื่องใด สิ่งใดก็ได้ หรือใครจะขอขมาในสิ่งที่ล่วงเกิน หรือได้พลั้งพลาดทำลงไปก็ได้เช่นกัน

ทำไมถึงต้องแต่ง ขันธ์ 5

พิธีการแต่ง ขันธ์ 5

สาเหตุที่ว่าทำไมถึงต้องทำการแต่งขันธ์ 5 เป็นเพราะว่า จะได้เป็นการเสริมดวง เสริมความเป็นสิริมงคล ให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งดี ๆ มีแต่เรื่องดี ๆ เกิดขึ้นในชีวิต และยังเป็นการไถ่บาป ไถ่โทษต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสิ่งที่ล่วงเกิน หรือได้ทำลงไป ทั้งที่ตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจก็ตาม รวมทั้งการแต่งขันธ์ 5 ยังช่วยเสริมเครื่องของของขลัง เสริมพลังให้กับวัตถุมงคล อย่างเครื่องรางเดินทางปลอดภัย หรือเครื่องรางของขลังชิ้นอื่น ๆ ให้มีพลังแรงกล้า ให้ใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วย ซึ่งหากใครที่อยากแต่งขันธ์ 5 เพื่อเสริมดวงชะตาชีวิตให้ดีขึ้นก็สามารถทำได้ แต่ถ้าไม่อยากแต่งขันธ์ 5 ก็ไม่เป็นอะไร เพราะไม่ใช่กฎ หรือข้อบังคับที่ต้องทำ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ และความต้องการของแต่ละคนเท่านั้น!!!!

ขันธ์ 8 คือ

การรับศีล 8 ซึ่งจะต้องประพฤติพรหมจรรย์ หรือการห้ามร่วมหลับนอน การงด หรือละเว้นอาหารมื้อเย็น และต้องทำการสวดมนต์ไหว้พระ เจริญภาวนา เหมือนการถือศีลบวชพราหมณ์

อริยสัจ 4 คือ

หลักคำสอนของพระพุทธเจ้า  ที่ว่าด้วยเรื่องของหลักความเป็นจริง ความจริงอันประเสริฐ หรือความจริงที่เที่ยงธรรม โดยอริยะสัจ 4 จะประกอบไปด้วย 4 อย่าง คือ ทุกข์ , สมุทัย , นิโรธ และมรรค

นิโรธ คือ

การดับทุกข์ การละตัณหา หรือการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยใช้หลักธรรมในการดับทุกข์ ซึ่งนิโรธจะมีด้วยกันทั้งหมด 5 ประการ ดังนี้ 1. วิกขัมภนนิโรธ การดับทุกข์ด้วยการข่มไว้  2. ตทังคนิโรธ คือการดับทุกข์ด้วยองค์นั้น หรือการดับกิเลสด้วยธรรมนั่นเอง 3. สมุจเฉทนิโรธ การดับทุกข์ด้วยการตัดขาด 4. ปฏิปัสสัทธินิโรธ การดับทุกข์ด้วยการใช้ความสงบระงับทุกข์ และ 5. นิสสรณนิโรธ การดับทุกข์ ด้วยการสลัดทุกข์ให้ออกได้ หรือดับด้วยการใช้วิธีที่ปลอดโปร่ง

ขอบคุณข้อมูลจาก kapook

สรุป

ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับขันธ์ 5 หลักคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนา ที่พุทธศาสนิกชนทุกคนจำเป็นต้องรู้เอาไว้ เพื่อรู้ว่าสัจชีวิตของมนุษย์เราเป็นอย่างไร มีความคิด จิตใจ การจดจำสิ่งต่าง ๆ เป็นแบบไหน เพื่อที่จะได้ควบคุมความรู้สึก ความคิด จิตใจของเราให้ได้ ไม่โลภ หลง มีความทุกข์ หรือมีความสุขมากจนเกินไปนั่นเอง

แต่สำหรับใครที่อยากเสริมดวงชีวิตให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง เสริมความปัง และโชคลาภ ก็อย่าลืมแต่งขันธ์ 5 เพื่อเสริมชีวิตให้ดีขึ้น และหลังจากที่แต่งขันธ์ 5 เสร็จแล้ว ก็อย่าลืมมาเสี่ยงดวงลุ้นโชคกันที่เศรษฐี และ Ruay เพื่อเช็กความปังของโชคลาภกันด้วย!!!!

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ