บทสวดมนต์ก่อนนอน สวดแล้วดีพาชีวีรุ่งเรือง

บทสวดมนต์ก่อนนอน

เชื่อว่าในสถานการณ์แบบนี้ หลายคนมักจะพบเจอกับปัญหา ความเครียดรุมเร้าเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการใช้ชีวิต ปัญหาจากการทำงาน หรือปัญหาจากการเงิน ที่นับวันสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้กลับแย่ลงไปเรื่อย ๆ จึงทำให้ใครหลายคนมักเครียด เก็บเอาไปคิดมากจนทำให้นอนไม่หลับ หรือหลับไม่สบายพะวงหน้าพะวงหลังอยู่ตลอด ๆ และถ้าขืนปล่อยไว้แบบนี้นาน ๆ อาจส่งผลเสียตามมาได้ ซึ่งรู้หรือไม่ว่าการท่อง บทสวดมนต์ก่อนนอน เป็นประจำทุกคืนนั้น สามารถช่วยทำให้จิตใจของเราสงบ ปลอดโปร่ง ลดความเครียด และทำให้นอนหลับสบาย ตื่นเช้ามาสดชื่นได้ 

ซึ่งการท่องบทสวดมนต์ก่อนนอน เป็นประจำทุกคืนนี้แหละ ที่จะเป็นส่วนช่วยทำให้จิตใจของเราสงบมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งการสวดมนต์ก่อนนอนยังสามารถเสริมดวง เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตได้อีกด้วย เพราะฉะนั้นในวันนี้หากใครที่ประสบปัญหาความเครียดรุมเร้า ก็มาติดตามคาถา บทสวดมนต์ก่อนนอนไปพร้อม ๆ กับพวกเรา TOD69 กันเลย

ทำไมถึงต้องท่อง บทสวดมนต์ก่อนนอน 

สวดมนต์ก่อนนอน เป็นประทุกคืน

หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราถึงต้องสวดมนต์ก่อนนอน ถ้าไม่สวดแล้วจะนอนไม่หลับหรอ? หรือถ้าไม่สวดจะทำให้ดวงชะตาแย่ลงหรือเปล่า? ซึ่งต้องขอตอบชัด ๆ ตรงนี้ว่าการสวดมนต์ก่อนนอนนั้นจะทำ หรือไม่ทำก็ได้ ขึ้นอยู่กับการศรัทธาของแต่ละคน แต่ถ้าสวดมนต์ก่อนนอนเป็นประจำทุกคืนแล้ว จะช่วยทำให้จิตใจสงบ มีสมาธิ ใจเย็น สามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี แถมการสวดมนต์ยังช่วยทำให้นอนหลับสบาย ตื่นเช้ามารู้สึกสดใส สมองปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้น 

อีกทั้งการสวดมนต์ก่อนนอนยังเป็นหลักปฏิบัติการทำบุญอีกอย่างหนึ่งตามหลักพระพุทธศาสนาอีกด้วย ซึ่งทำแล้วจะส่งผลดีต่อดวงชะตาชีวิตของเรา เป็นการเสริมความเป็นสิริมงคล ชีวิตพบเจอแต่สิ่งดี ๆ มั่งคั่ง และร่ำรวยได้  และนี่จึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมถึงต้องสวดมนต์ก่อนนอน เพราะถ้าคุณมีความเครียด หรือวิตกกังวล การสวดมนต์ก่อนนอนนี่แหละ ที่จะสามารถช่วยทำให้ความเครียดทุเลาลงไปจากเดิมได้ 

บทสวดมนต์ก่อนนอน สวดแล้วช่วยให้หลับฝันดี เสริมดวงให้ปัง

ซึ่งในวันนี้เราได้ทำการรวบรวมคาถา บทสวดมนต์ก่อนนอน ที่นอกจากสวดแล้วจะช่วยทำให้จิตใจสงบ หลับสบาย ตื่นมาสดใสแล้ว ยังเป็นบทสวดที่สามารถเสริมดวงชีวิตให้ปัง เจริญรุ่งเรือง เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตได้อีกด้วย ซึ่งเราได้นำมาฝากด้วยกันทั้งหมด 3 บท จะมีบทสวดมนต์ก่อนนอนบทไหนบ้าง งั้นมาดูกัน

บทสวดมนต์ ชินบัญชร ของหลวงปู่โต พรหมรังสี

“ตั้งนโม 3 จบ ต่อด้วย

ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง
อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา
อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ
มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

ชะยาสะนากะตา พุทธา เชตวา มารัง สะวาหะนัง
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา

ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเกเต มุนิสสะรา

สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร

หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะทักขิเณ
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะ วามะเก

ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะ ราหุโล
กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก

เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร
นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิปุงคะโว

กุมาระกัสสโป เถโร มะเหสี จิตตะ วาทะโก
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิคุณากะโร

ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ อุปาลี นันทะ สีวะลี
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเต ติละกา มะมะ

เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา
เอเตสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา
ชะลันตา สีละเตเชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา

ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง

ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา

ชินา นานาวะระสังยุตตา สัตตัปปาการะ ลังกะตา
วาตะปิตตาทะสัญชาตา พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา

อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะ เตชะสา
วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร

ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะฮี ตะเล
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา

อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข
ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว

ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ
สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ”

บทสวดมนต์ พาหุงมหากา

“ตั้งนโม 3 จบ (โดยสวดเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระรัตนตรัย และพุทธชัยมงคลคาถา) 

พาหุงสะหัส สะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
ครีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

มาราติเร กะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะยะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกาวาทะเกตุง
วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถังพรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฉฐะคาถา โย
วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ”

บทสวดมนต์ มหาการุณิโก

“ตั้งนโม 3 จบ

มหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง ปูเรตวา
ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โหตุ เต ชะยะมังคะลังฯ

ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง
นันทิวัฑฒะโน เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล
อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเก สัพพะ
พุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติฯ สุนักขัตตัง สุมังคะลัง

สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะ
จารีสุ ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง
มโนกัมมัง ปะณิธี เต ปะทักขิณา ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภันตัดเถ ปะทักขิเณฯ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะพุทธา นุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เม
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา

สัพพะธัมมา นุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เม
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะสังฆา นุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เม”

อานิสงส์ของการท่อง บทสวดมนต์ก่อนนอน

นอนหลับสบาย
 • หลับสบาย
  ช่วยทำให้เรานอนหลับสบาย เพราะการท่องบทสวดมนต์ก่อนนอน จะเป็นการท่องที่เราต้องมีจิตใจแน่วแน่ และจดจ่อกับบทสวดมนต์อยู่ตลอดเวลา ซึ่งการทำแบบนี้จะทำให้เราลืมเรื่องราว หรือเหตุการณ์ความเครียดออกไป จึงทำให้หลับสนิท หลับสบามากขึ้น
 • ไล่ความขี้เกียจให้ออกไป
  สำหรับอานิสงส์ที่เราจะได้รับต่อมาก็คือ ความขี้เกียจของเราจะหมดไป เพราะการท่องบทสวดมนต์ก่อนนอนเป็นประจำทุกคืนนั้น จะเป็นการฝึกปฏิบัติตนเอง ฝึกวินัยว่าต้องท่องบทสวดมนต์เสมอ และยังช่วยทำให้เรามีความอดทนมากขึ้น
 • ช่วยทำให้จิตใจสงบ มีสมาธิ
  อานิสงส์ต่อมา คือ ทำให้จิตใจมีสมาธิ จิตใจสงบ เพราะเราต้องเพ่งความตั้งใจนี้ไปอยู่ที่บทสวดมนต์ การท่อง ท่วงทำนองต่าง ๆ จึงทำให้เรามีจิตใจที่แน่วแน่ สงบมากขึ้น
 • ปัญญาเกิด
  แน่นอนว่าการท่องบทสวดมนต์จะทำให้เรามีปัญญาตามมาอย่างแน่นอน ซึ่งปัญญาที่ว่า คือ การที่เราสามารถจัดการกับปัญหา มีสติรับมีกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ดี ฉลาด ว่องไว และรอบคอบ 
 • เสริมความเป็นสิริมงคล
  และอานิสงส์ข้อสุดท้าย คือ เสริมความเป็นสิริมงคลให้ทั้งตัวเรา และคนในครอบครัว เพราะการสวดมนต์จะเป็นการสวดเพื่อตั้งจิตอธิษฐาน ขอพร ช่วยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบตัวเราปกปักรักษา ปกป้องเรา และคนในครอบครัวให้อยู่รอดปลอดภัย ไม่มีสิ่งเลวร้ายเข้ามา ซึ่งนอกจากการสวดมนต์จะสามารถปกป้องเราจากสิ่งเลวร้ายได้แล้ว การบูชาท้าวเวสสุวรรณ ก็สามารถช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย สิ่งไม่ดีให้ออกไปจากชีวิตได้เหมือนกัน แถมบูชาแล้วยังเสริมดวง เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตอีกด้วย 
การแผ่เมตตา คือ

การสวดมนต์เพื่อทำให้จิตใจของเราสงบ มีจิตใจที่มุ่งมั่น และมีความปรารถนาดีต่อตนเอง และผู้อื่น อีกทั้งการแผ่เมตตายังเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับสรรพสิ่งทั้งหลาย ไม่ว่าจะเจ้ากรรมนายเวร สัมภเวสี หรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งการแผ่เมตตามักจะทำในขั้นตอนสุดท้ายของการสวดมนต์ นั่งสมาธิ

อานิสงส์ของการแผ่เมตตา คือ

สำหรับอานิสงส์ทั่วไปของการแผ่เมตตา คือ ช่วยให้เป็นคนที่มีจิตใจเมตตา มีความสงบ ทำให้ปล่อยวางได้ง่าย ช่วยให้เทวดาคุ้มครอง ตื่นง่าย จิตใจปลอดโปร่ง มีสมาธิ ปลอดภัยจากไฟ อาวุธ เหตุการณ์ร้าย ๆ ต่าง ๆ และที่สำคัญ คือ ทำให้เข้าถึงพรหมโลก หรือภพภูมิของผู้บำเพ็ญฌานได้ด้วย

เติมน้ำมันตะเกียง

การเติมน้ำมันตะเกียง จะสามารถช่วยสะเดาะเคราะห์ ต่อดวงชะตา เสริมดวงสุขภาพให้ร่างกายที่แข็งแรง ชีวิตพบเจอแต่ความสุข สว่างไสว มีความรุ่งโรจน์ ใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จในทุก ๆ เรื่อง ๆ

ขอบคุณข้อมูลจาก sanook

สรุป

บทสวดมนต์ก่อนนอน เป็นสิ่งที่สวดแล้วจะช่วยเสริมให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งดี ๆ เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต อีกทั้งยังสามารถช่วยทำให้จิตใจของเราสงบ ทำให้หลับสบาย ตื่นเช้ามาพบเจอแต่ความสดใส แถมยังช่วยลดความเครียด ความวิตกได้อีกด้วย และยังไม่หมดเพียงเท่านี้ หากสวดมนต์ก่อนนอน ท่องคาถาพารวย หรือท่องคาถา บทสวดมนต์อื่น ๆ ก็จะได้รับอานิสงส์อันแรงกล้า ที่เสริมดวงทำให้ชีวิตมีแต่สิ่งดี ๆ 

สำหรับบทสวดมนต์ก่อนนอนที่เรานำมาฝากในวันนี้ พวกเราก็ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่อยากแนะนำให้ทุกคนได้รู้จัก และลองใช้บริการกัน นั่นก็คือ เศรษฐี เว็บหวยออนไลน์น้องใหม่ ที่พึ่งเปิดให้บริการไปไม่นาน โดยเศรษฐีเป็นเว็บหวยออนไลน์ที่มีความโดดเด่น และความพิเศษเฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการให้บริการ หรืออัตราการจ่ายรางวัลที่สูงอย่าบอกใคร ใครที่อยากสัมผัสความพิเศษแบบนี้ก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการที่เว็บเศรษฐีกันเยอะ ๆ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ